1RU MKQ

  • Analizuesi 1RU QAM me re, niveli i fuqisë dhe MER për DVB-C dhe DOCSIS, MKQ124

    Analizuesi 1RU QAM me re, niveli i fuqisë dhe MER për DVB-C dhe DOCSIS, MKQ124

    MKQ124 është një analizues QAM i fuqishëm dhe i përshtatshëm për t'u përdorur, i destinuar për të monitoruar dhe raportuar shëndetin e rrjetit kabllor dixhital dhe HFC.

    Është në gjendje të regjistrojë vazhdimisht të gjitha vlerat e matjeve në skedarët e raportit dhe të dërgojëSNMPkurthe në kohë reale nëse vlerat e parametrave të zgjedhur mbi pragjet e përcaktuara.Për zgjidhjen e problemeve aGUI WEBlejon qasje në distancë / lokale në të gjithë parametrat e monitoruar në shtresën fizike RF dhe shtresat DVB-C / DOCSIS.