Rasti i projektit

# 1: Aplikime tipike për OMG

1

#2: Aplikime tipike për MKQ

2

#3: Aplikime tipike për celularë të vegjël 5G dhe CPE 5G

3

#4: Aplikime tipike për ZigBee Gateway

4

#5: Aplikime tipike të CM VPN për Sistemin e Energjisë Elektrike

5

Fjalë kyçe: VPN, KEPCO, DOCSIS, Rezervimi i energjisë, Dërgimi i alarmit

#6: Aplikime tipike të klientit Wi-Fi për robot/automjet

6

Fjalët kyçe: AGV, krahu i robotit, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, urë Wi-Fi

#7: Aplikime tipike për analizuesin e sinjalit 5G

7

Fjalët kyçe: 5G, Analizuesi i Sinjalit, Kërkesa e Stacionit Bazë, Bllokimi i rrjetit, Dekodimi i sinjalizimit